Mit navn er Lisbeth Clemen Jørgensen.

Min interesse i at male har jeg haft i mange år, men jeg har ikke udøvet det i stor stil, men mere som en hobby. Jeg har været på en del højskoler med forskellige undervisere, der alle har haft deres egen tilgang til det at male mv. Dette har givet mig mulighed for at finde andre tilgange til maleri og har givet mig erfaring med både akryl og olie maling. Det giver mig glæde, ro og fordybelse at male, hvilket er et vigtigt element for mig.

Fornyligt er jeg gået i gang med at fotografere mine egne motiver. Dette føler jeg er det rigtige for mig, og forhåbentlig giver det mig en del nye udfordringer og glæde.

Tak for dit besøg på min hjemmeside.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My name is Lisbeth Clemen Jorgensen.

My interest in painting I have had for many years, but I have not practiced it in a big scale, but more as a hobby. I've been on some high schools with different teachers who all had their own approach to painting etc. This has allowed me to find other approaches to painting and has given me experience in both acrylic and oil paints. Painting gives me joy and peace, which is an important element for me.

Recently I started photographing my own pictures. This I feel is right for me, and hopefully it gives me a lot of new challenges and joy.

Thank you for visiting my website.